hlavní strana

rostlinná výroba

chov skotu

chov prasat

dílna a mechanizace

bioplynka

kontakty

Informace pro zaměstnance

Informační deska pro členy

letecké snímky

fotogalerie

Informace o počasí

Více o počasí


Zemidilsky svaz ER

Základní údaje

Zemědělské družstvo Novosedly vzniklo v roce 1990 po transformaci JZD Novosedly. Nyní družstvo hospodaří v katastrech obcí Novosedly, Poříčí, Štěchovice, Kladruby, Volenice, Vojnice, Krejnice, Kalenice a Tažovice. Celková výměra obhospodařovaných pozemků je 2200 ha. Z toho tvoří 1800 ha orná půda a 400 ha louky. Pozemky se nacházejí v nadmořské výšce 400 - 600 metrů.

Výroba je zaměřena na produkci mléka, obilí, brambor a selat. Mléko z dvou mléčných farem je hlavním pilířem výroby. Na farmě Novosedly je 400 a na farmě Volenice 250 kusů dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 6-8000 litrů mléka. Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu obilovin a řepky. Většina vypěstovaných obilovin jde na vlastní krmný fond. Přebytek a celá produkce řepky je pak zobchodována. Další pěstovanou komoditou jsou průmyslové brambory pěstované na ploše cca. 110 ha. Celou produkci pak doplňuje chov prasat. Družstvo chová 300 prasnic plemen PIC. Veškerá selata jsou dodávána Výroba krmiv s.r.o.. V neposlední řadě je třeba zmínit nově vybudovanou bioplynovou stanici. Byla dokončena a uvedena do provozu na sklonku roku 2009. Instalovaný výkon je 600 a 150 kilowattů. Vyráběno je cca 540 a 120 kW.
    Družstvo zaměstnává 70 zaměstnanců převážně z okolních vesnic. Družstevní kuchyně vaří obědy nejen pro zaměstnance, ale i pro okolní podniky a důchodce.