Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Úspory energie ZD Novosedly

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021453

Popis projektu:

Cílem projektu je minimalizovat energetickou náročnost objektu administrativní budovy, jídelny a kuchyně prostřednictvím realizace souboru energeticky úsporných opatření v podobě zateplení obálky
budovy, stropů, výměně výplní otvorů a hydraulickým vyregulováním otopné soustavy. Tato opatření pomohou snížit náklady na elektřinu a optimalizovat využití tepla v objektu a tím zvýšitkonkurenceschopnost družstva.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Modernizace PLO – ZD Novosedly (Strakonice)

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017184

Popis projektu: Projekt „Modernizace PLO – ZD Novosedly (Strakonice)“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti technologického procesu. Prostřednictvím projektu dojde k výměně zastaralé posklizňové linky sloužící k čištění a uskladnění sklizeného obilí. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-1024x325.png.